Wyjątkowe pożegnanie

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego wyraźnie różniło się od corocznych obchodów. Oprócz normalnego pożegnania z uczniami kończącymi szkołę i tymi, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w kolejnych klasach, tegoroczne zakończenie przyniosło również rozstanie z wyjątkowymi pedagogami. Oboje z nich pełniło funkcje dyrektorskie.

Jednym z nich była pani dyrektor Krystyna Luks, kończąca właśnie swoją ponad trzydziestoletnią karierę pedagoga. Co warte podkreślenia, całą swoją karierę zawodową poświęciła właśnie naszej placówce, zapisując się w jej historii złotymi zgłoskami. Z pewnością jej stałe dążenie do jak najlepszego przekazywania wiedzy, połączone z ciągłym podnoszeniem umiejętności pozostawiło wzór dla kolejnych generacji nauczycieli. Jako wymagający pedagog i doskonały wychowawca pozwoliła nie tylko ukształtować się oddanych pod jej opiekę uczniom, ale również bardzo dobrze przygotowywała ich pod czekające ich na rynku pracy wyzwania.

Kolejną osobą żegnającą się tego wyjątkowego dnia z naszą placówką, był pan dyrektor Leszek Krzyżanowski. Pracując nieprzerwanie od 1991 roku jako zastępca dyrektora, a przez 11 ostatnich lat na dyrektorskim stanowisku, wywarł niezatarty wpływ na funkcjonowanie naszej placówki. Jego systematyczna niestrudzona praca doprowadziła do systematycznego podnoszenia prestiżu szkoły i nawiązywania bardzo korzystnych umów o współpracy, jak ta z 2006 roku z Toyota Motor Poland, która pozwoliła wielu uczniom w zdobyciu atrakcyjnych umiejętności.

Całość zwieńczona została uroczystymi podziękowaniami, wyrażonymi w imieniu grona pedagogicznego, oraz życzeniami zadowolenia i realizacji nowych planów na właśnie rozpoczynającym się, kolejnym etapie ich życia.