Historia Zespołu Szkół Nr 4 w Rudzie Śląskiej

Początki tej szkoły sięgają roku 1949. Powstały wtedy dwie klasy w Szkole Podstawowej Nr 10. W pierwszym roku szkolnym w placówce łączna ilość dzieci wynosiła 42. Pracowały w niej dwie panie, funkcję kierownika tej niewielkiej szkoły pełniła Waleria Babiak. Klasy znajdowały się na parterze i w suterenie. W 1950 roku Prezydium Miejskiej Rady zdecydowało przydzielić 3 klasy lekcyjne w Wirku, w budynku internatu szkoły zawodowej znajdującym się przy 1 Maja 218. W roku szkolnym 1952/53 szkoła zajmowała cały budynek z powodu stale powiększającej się liczby uczniów, natomiast w roku 1956/57 w szkole pracowało już 8 nauczycieli, uczniów było 104, a szkoła podzielona była na 7 oddziałów. W roku 1967/68 dyrektorem szkoły został Walenty Słodek.

Gdy uczniów było już prawie 400, w 1975/76 roku szkoła otrzymała budynek z piękną salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym oraz harcówką na ul. Licealnej. Dzięki dobrej lokalizacji, wszystkie dzieci z Rudy Śląskiej miały dobry dojazd do szkoły. Nowym dyrektorem szkoły została mgr Felicja Krawczyk.

W roku 1980/81 przeniesiono Szkołę Specjalną do Bielszowic, z powodu szkód górniczych oraz braku możliwości remontu. 4 lata później w szkole było już 420 uczniów, 35 nauczycieli zatrudnionych na pełen etat oraz 6 nauczycieli na pół etatu.

1 września 1988 r. urząd dyrektora objęła mgr Elżbieta Rybarska pełniąca tę funkcję do dziś. Otwarcie w naszym mieście Szkoły Życia w roku 1992/93 spowodowało odejście z naszej szkoły czterech klas wraz z wychowawcami, zmniejszając liczbę uczniów naszej szkoły do 251. W tym czasie pracę dydaktyczną prowadziło 29 nauczycieli, oraz 5 nauczycieli na niepełny etat.

W roku 1999/2000 utworzono Gimnazjum Specjalne Nr 15, które wraz ze Szkołą Podstawową Nr 11 utworzyły w Rudzie Śląskiej Zespół Szkół Specjalnych Nr 1. Od roku 2003 roku nosi ona nazwę Zespół Szkół Nr 4.