Charakterystyka szkoły podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej

Na drodze łączącej Rudę Śląską z Zabrzem, przy ulicy Głównej zlokalizowany jest budynek szkoły, do którego główne wejście jest bezpiecznie oddzielone od drogi. Jednak, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa, dzieci używają wejścia od strony boiska. Jest to podwójnie korzystne rozwiązanie, gdyż w ten sposób dzieci mają bezpośrednie dojście do zlokalizowanej na niskim parterze szatni.

Budynek szkoły składa się z dwóch, połączonych ze sobą części. W części głównej (która mieści się na niskim parterze, parterze i dwóch piętrach) realizowane są zajęcia lekcyjne, a rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń na różnych poziomach wygląda następująco:

  • niski parter – szatnia, szkolny sklepik, kuchnia wraz z jadalnią, jak również świetlica i salka do gimnastyki korekcyjnej;
  • parter – tu znajdziemy gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz sekretariat, a także bibliotekę i cztery sale lekcyjne;
  • pierwsze piętro – korzystają z niego głównie uczniowie klas IV-VI mający do dyspozycji siedem sal lekcyjnych (także pracownię informatyczną); znajdziemy tu również gabinet szkolnego psychologa;
  • drugie piętro – ze względów bezpieczeństwa przeznaczone dla najmłodszych uczniów, których lekcje odbywają w siedmiu klasach.

Połączenie dwóch części szkoły to miejsce, gdzie swój gabinet ma szkolna pielęgniarka. Przewiązka ta prowadzi do drugiej części szkoły, którą jest sala gimnastyczna. Uczniowie mogą korzystać także z podwórka i boiska szkolnego.

Nasza szkoła zatrudnia najwięcej nauczycieli dyplomowanych w porównaniu z innymi szkołami na terenie miasta, dzięki czemu poziom nauczania jest wysoki, a przekazywana wiedza poparta odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi nauczycieli. Szkoła to miejsce, gdzie dzieci rozwijają także swoje zainteresowania i pasje, dlatego też zapewniamy działalność różnych kołek zainteresowań (np. teatralne czy młodego handlowca) oraz wydajemy gazetkę szkolną zredagowaną przez uczniów. Jesteśmy także otwarci na nowe propozycje.