Historia szkoły muzycznej w Rudzie Śląskiej

Szkolnictwo muzyczne w Rudzie Śląskiej powstało w dwudziestoleciu międzywojennym, lecz wybuch II wojny światowej zahamował jego rozwój. Dopiero po roku 1945 ruch muzyczny odżył i zaczął się doskonalić. W Rudzie Śląskiej jako pierwsza została założona  Zawodowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Marchlewskiego 16.

Początek lat 50. XX wieku przyniósł reorganizację szkolnictwa artystycznego, w następstwie której Zawodową Szkołę Muzyczną przekształcono w Miejskie (później Państwowe) Ognisko Muzyczne. Placówka wspierana była przez miasto, od którego dostała pomieszczenia, a następnie cały budynek (przy ul. 1 Maja w Czarnym Lesie) na cele szkolne.

1970 rok to kolejne zmiany – decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki dotychczasowe Państwowe Ognisko Muzyczne stało się Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia. Dzięki temu oprócz prestiżu uzyskało także regularne finansowanie, co zapewniło stabilny rozwój. W 1990 roku, ze względów bezpieczeństwa, Placówkę przeniesiono do Nowego Bytomia, gdzie obecnie mieści się jej siedziba (ul. Piotra Niedurnego 36). Od 2007 roku na czele szkoły stoi Mirosław Krause, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju placówki i doprowadził do powstania w 2010r. Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia. Duże zainteresowanie i prężny rozwój spowodowały połączenie się dwóch szkół tworząc Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, której dyrektorem jest niezmiennie Mirosław Krause. Liczba uczniów stale się zwiększa, co powoduje także wzrost liczby wykwalifikowanych nauczycieli. Placówka cieszy się niesłabnącą popularnością i jest kuźnią wielu muzycznych talentów.