Historia przedszkola nr 12 w Rudzie Śląskiej

Jak się to wszystko zaczęło?

W roku 1896 hrabina Joanna Schaffgotsch założyła w Goduli pierwsze przedszkole. Pierwsza ochronka, przedszkole, w Goduli została założona w 1896 roku przez ówczesną właścicielkę kopalni, hrabinę Joannę. Siostry Elżbietanki (na czele z siostrą Bernardą Stanisławą Balbiną) wzięły na siebie odpowiedzialność za placówkę i wychowanie dzieci. Już w 1912 roku ochronkę przeniesiono do większego budynku, do którego chodziło ponad 100 dzieci.

Jak druga wojna światowa wpłynęła na losy przedszkola?

W czasie drugiej wojny światowej przedszkole zostało poważnie zniszczone. Dopiero od kwietnia 1945 roku siostra Bernarda Balbina, dzięki pomocy rodziców postawiła placówkę na nogi. Regularne wpłaty (około 10 – 20 zł miesięcznie) pozwoliły na zakup niezbędnych materiałów do nauki. Dzięki temu przedszkole przy ulicy Powstańców było powszechnie uznawane za wzorowe. Można to było zobaczyć podczas imprez organizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy Święta Matki. Wszystkie wpływy przeznaczano na rozwój przedszkola i pomoc potrzebującym dzieciom. Ten okres zakończył się w roku 1950, kiedy Ruta Szyguła przejęła kierownictwo nad przedszkolem. Od tego czasu ochronka miała trzy oddziały: dwa przy ul. Kościelnej, a trzeci przy ul. Powstańców.

Liczne zmiany w kierownictwie i modernizacje budynku

21 listopada 1960 roku powstało nowe przedszkole w dzielnicy Godula w Rudzie Śląskiej o nazwie Państwowe Przedszkole nr 12. Placówka miała cztery sale dziecięce, salę gimnastyczną, zaplecze gospodarcze, a także własny ogród. W roku szkolnym 1965/66 przedszkole prowadziła  Maria Tarnowska. W tym czasie uczęszczało do niego ponad 120 dzieci. Zadbano również o ich opiekę medyczną. Następnie w roku 1968 Stefania Szweda przejęła kierownictwo nad placówką. W czasie jej kadencji udało się odremontować budynek, zadbać o kuchnię oraz dostarczyć szereg pomocy naukowych. Dodatkowo przedszkole zdobyło nowy sprzęt do zabaw i ćwiczeń. We wrześniu 1977 roku rozpoczęto program wychowawczy przeznaczony dla 6-letnich dzieci. Dzieci zaczęły naukę czytania, w której pomagały pierwsze podręczniki tj.: “Mam 6 lat”. W roku 1990 na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym Ruda Śląska przejęła placówkę. W efekcie pojawiła się nowa nazwa: Miejskie Przedszkole nr 12 w Rudzie Śląskiej. W roku szkolnym 1989/90 dyrektorem została Jolanta Konieczna. Do roku 1993 przedszkole było 6 – oddziałową placówką. Jednym z nich był oddział dla dzieci 6-letnich, zlokalizowany w budynku przy kościele w Goduli.

Jak to wygląda dzisiaj?

Od 1 września 1992 roku aż do chwili obecnej dyrektorem przedszkola jest Irena Danch. W latach 1993/94 ze względów ekologicznych zmodernizowano kotłownię węglową na gazową. Obecnie Miejskie Przedszkole nr 12 wciąć jest placówką publiczną, czterooddziałową czynną w godzinach 6:00-16:00. We wrześniu 2002 powstał oddział integracyjny, do którego przyjmowane są zarówno dzieci zdrowej, jak i niepełnosprawne. Dziećmi opiekuje się wykształcona kadra pedagogiczna oraz specjaliści: psycholog i logopeda.