Starszy Brat Starsza Siostra to program, którego celem jest pomoc niedorozwiniętym dzieciom z Rudy Śląskiej. Dzieci pochodzące z trudnych środowisk potrzebują wsparcia w pokonywaniu codziennych trudności. Program ma pomóc im w znalezieniu pomocy u osoby dorosłej, która będzie się nimi opiekować niczym starsze rodzeństwo

Wszyscy mamy takie same potrzeby

Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkól Specjalnych Nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej odbiegają rozwojowo od swoich rówieśników. Ich edukacja i wprowadzanie w codzienne życie wymaga większych nakładów pracy od pedagogów pracujących w placówce. Nie da się jednak ukryć, że największy brak dzieci wykazują pod względem zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Często brakuje im poczucia bezpieczeństwa, czują nieakceptowane i odrzucane. Ze względu na trudną sytuację w domu rodzinnym lub przebywanie w domu dziecka mają także deficyt miłości i kontaktu z drugim człowiekiem. Sytuacja to przekłada się bezpośrednio na zachowania dzieci w szkole. Ich codzienne działania cechuje zalęknienie i brak pewności siebie. Trudno zmotywować je do pracy i rozwoju. W kontaktach z rówieśnikami często wykazują się agresją i brakiem kontroli nad własnymi reakcjami. Nie powinno to jednak być odbierane jako przejaw nieposłuszeństwa, a raczej wołanie o pomoc. To wołanie dostrzegli twórcy programu – Małgorzata Ganuszko, pedagog specjalny, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz Robert Trzop, psycholog, pracownik tej samej placówki.

Wystarczy odrobina wsparcia

Starszy Brat Starsza Siostra to program, który zakłada współprace długofalową. Dzieci z Rudy Śląskiej potrzebują wsparcia na co dzień i takie wsparcie w ramach tej akcji ma zostać im zapewnione. Każdemu dziecku ma zostać przydzielony specjalny przyjaciel, którego zadaniem będzie indywidualna praca z dzieckiem. Przyjaciel powinien pokazać dziecku, jak ciekawie można spędzać wolny czas. Powinien być dla niego wsparciem w kłopotach i wzorem do naśladowania. Wolontariusze, którzy zgłoszą się do programu zostaną przeszkoleni i dopasowani do odpowiedniego dziecka. Przed przystąpienie do realizacji programu pedagodzy przeprowadzą także wstępną diagnozę dziecka z uwzględnieniem jego sytuacji rodzinnej, która pozwoli określić, na jakich polach wsparcie Starszego Brata lub Starszej Siostry będzie szczególnie wymagane. Opiekunowie projektu będą nadzorować jego przebieg na wszystkich etapach. Wolontariusze będą mogli liczyć na ich rady i pomoc w każdej sytuacji.

Początek wielkiej zmiany

Projekt w każdej fazie będzie kontrolowany i oceniany przez specjalistów. Jeśli jego ewaluacja przebiegnie pomyślnie, będzie można wcielić w życie kolejne ambitne plany pomysłodawców. Szkoła w Rudzie Śląskiej ma być pierwszą placówką, w której zostanie wdrożona akcja Starszy Brat Starsza Siostra, ale nie ostatnią. Jeśli działania przyniosą spodziewany skutek, a program będzie cieszył się zainteresowaniem pedagogów w innych instytucji, to będzie można wcielić go w życie również w innych placówkach.