Możliwość uzyskania dotacji finansowej w celu zainstalowania dostępu do szerokopasmowego Internetu jest oparta o rozporządzenie z dnia 18 marca 2005r. wydanego przez Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. nr 46, poz. 439). W związku z powyższym rozporządzeniem, każda placówka może starać się o dotację, wypełniając odpowiedni wniosek, który zostanie rozpatrzony przez organ samorządowy. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na pokrycie kosztów budowy oraz instalacji infrastruktury sieciowej szerokopasmowego Internetu światłowodowego. Poprzednia edycja programu objęła 15 placówek, które zostały podłączone do wspólnej sieci za pomocą światłowodów. Sieć pod nazwą „Miejska Szkolna Sieć Multimedialna” prowadzona przez MZOPO pozwala na bardzo szybkie przesyłanie informacji (stokrotnie szybsze niż Neostrada TP 1024) pomiędzy wspomnianymi placówkami. Przyłączenie swojej placówki do naszej sieci znacznie zmniejszy kosztów opłat za Internet. Ponadto zainstalowane łącza będzie można wykorzystywać do wykonywania połączeń telefonicznych oraz wideofonicznych.

Przygotowaliśmy różne pakiety dostępowe, różniące się od siebie przepustowością z i do Internetu, ale połączenia wewnątrzsieciowe między placówkami i MZOPO są nielimitowane.

Wszystkie placówki zainteresowane skorzystaniem z dotacji na przyłączenie do sieci zachęcamy do złożenia wniosku do 7.04.2006. Prawdopodobnie jest to ostatnia edycja programu, w związku z czym późniejsze przyłączenie się do naszej sieci może być niemożliwe. W celu uzyskania informacji o kosztach zainstalowania dostępu do sieci prosimy kontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie

W celu usprawnienia procesu weryfikacji prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku drogą elektroniczną przez formularz na stronie kontaktu. Następnie, po sprawdzeniu wniosku należy go dostarczyć do MZOPO w 2 kopiach wraz z pieczątką placówki starającą się o dofinansowanie.